Kadencja 2017-2019
uchwała nr 13/2017 – w sprawie wyborów na przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 14/2017 – w sprawie powołania zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 15/2017 – w sprawie powołania członków Studenckiej Komisji Wyborczej
uchwała nr 16/2017 – w sprawie powołania członków Sądów Koleżeńskich I i II instancji
uchwała nr 17/2017 – w sprawie skierowania do Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
uchwała nr 1/2018 – w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 2/2018 – w sprawie powołania członków do Komisji ds. Promocji Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 3/2018 – w sprawie powołania członków do Komisji ds. Dydaktyki Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 4/2018 – w sprawie powołania kandydata do Komisji ds. Etyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 5/2018 – w sprawie powołania kandydata do Komisji Statutowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 6/2018 – w sprawie powołania kandydatów do Senackiej Komisji Badań Naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 7/2018 – w sprawie powołania kandydatów do Senackiej Komisji ds. Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 8/2018 – w sprawie powołania kandydatów do Komisji ds. Promocji i Rozwoju Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 9/2018 – w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. żeglarstwa „Klub Żeglarski Perła” Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 10/2018 – w sprawie powołania kandydatów do Komisji ds. Dydaktyki Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 11/2018 – w sprawie powołania wiceprzewodniczącego ds. Promocji Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 12/2018 – w sprawie Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 13/2018 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019
uchwała nr 14/2018 – w sprawie powołania przewodniczącego Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 15/2018 – w sprawie powołania przewodniczącego Rady Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 16/2018 – w sprawie powołania przewodniczącego Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarsko Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 18/2018 – w sprawie wyborów na przewodniczącego Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, załącznik – rezygnacja przewodniczącego Kamila Cebulskiego.
uchwała nr 19/2018 – w sprawie uchwalenia wzorów dokumentów
uchwała nr 20/2018 – w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Studentów Zagranicznych
uchwała nr 21/2018 – w sprawie powołania przewodniczącego Komisji ds. żeglarstwa „Klub Żeglarski Perła” Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
uchwała nr 24/2018 – w sprawie poparcia Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. Marka Ziętka