Dział Dydaktyki Samorządu Studentów zajmuje się opiniowaniem uczelnianych aktów prawnych, obroną praw studentów, przeprowadzaniem szkoleń dla studentów 1 roku oraz wszystkimi formalnymi aspektami studiowania. Do naszych zadań należy także opiniowanie planu studiów oraz czuwanie nad całością procesu kształcenia i poprawa jego jakości. Jeśli masz jakiś problem z przedmiotem, czujesz się pokrzywdzony przez nauczyciela, niesprawiedliwie zostałeś/aś oceniona na zajęciach lub egzaminie, są od Ciebie żądane niedozwolone opłaty – skontaktuj się z nami, zrobimy wszystko co w Naszej mocy aby pomóc!

Skład osobowy

Łukasz
Noculak
Wiceprzewodniczący ds.
Dydaktyki

Wydział Lekarski

Dominik
Dawidowski


Wydział Lekarski ED

Krzysztof
Kowalski


Wydział Lekarski

Mateusz
Polimirski


Wydział
Lekarsko-Dentystyczny