Rezerwacja Jachtu:
Rezerwacji można dokonać pod adresem e-mail: perlaumw@gmail.com

Kilka podstawowych informacji

 1. Jacht może być udostępniany wyłącznie studentom, doktorantom oraz pracownikom UMW, posiadającym uprawnienia zapisane w § 8 ust. 1, na podstawie „umowy użyczenia jachtu”( załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Umowę o której mowa w ust. 1 podpisuje Kierownik Biura Obsługi Studentów przy ul. Wojciecha
  z Brudzewa 12, na podstawie imiennych list otrzymanych od Przewodniczącego Klubu, sporządzonych zgodnie z kalendarzem rezerwacji.
 3. Przy podpisaniu umowy „biorący w użyczenie” ma obowiązek okazania oryginału uprawnień żeglarskich sternika.
 4. „Biorący w użyczenie” ma obowiązek podpisania „protokołu zdawczo-odbiorczego” (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 5. Biorący w użyczenie powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie dla sterników.
 6. Wszyscy uczestnicy rejsu przebywający na jachcie powinni posiadać ubezpieczenie. Ubezpieczenie uczestników jest obowiązkowe, Uczelnia nie odpowiada za jego brak lub nieodpowiedni zakres. Zakres takiego ubezpieczenia powinien zawierać m.in. następstwa nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu, pokrycie kosztów leczenia podczas podróży, odpowiedzialność cywilną, organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy w podróży.
 7. Biorący w użyczenie pobiera jacht w dniu zapisanym w umowie, w porcie macierzystym w obecności Przewodniczącego Klubu lub osoby pisemnie upoważnionej przez Przewodniczącego Klubu.
 8. Biorący w użyczenie zdaje jacht w dniu zapisanym w umowie, w porcie macierzystym w obecności Przewodniczącego Klubu lub osoby pisemnie upoważnionej przez Przewodniczącego Klubu.
 9. W sytuacji braku możliwości zwrócenia jachtu w porcie macierzystym w uzgodnionym terminie (np. awaria jachtu, warunki atmosferyczne) biorący w użyczenie zobowiązany jest zawiadomić Przewodniczącego Klubu najwcześniej jak to możliwe.
 10. Biorący w użyczenie zdaje klucze w recepcji Domu Studenckiego „Bliźniak” znajdującej się przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12, 51-601 Wrocław.

Podstawa prawna i wzory dokumentów:
Regulamin użytkowania jachtu żaglowego „Perełka” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Wzór umowy użyczenia jachtu
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego