W tym dziale znajdziesz informacje dotyczące spraw socjalnych na UMW:

– informacje o stypendiach i zapomogach
– regulaminy i wnioski
– dowiesz się, jak ubiegać się o kredyt studencki
– zapoznasz się z zasadami zakwaterowania w Domach Studenckich UMWKomisja socjalna

Komisja socjalna zajmuje się sprawami socjalnymi na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, m.in.
– realizacją założeń regulaminów,
– wprowadzaniem propozycji zmian w regulaminach,
– współpracą z Działem Spraw Studenckich UMW,
– współpracą z komisjami jednostkowymi t.j. Odwoławczą Komisją Stypendialną dla Studentów.

 

Skład osobowy

Agata
Dyrcz
Przewodnicząca Studenckiej
Komisji Wyborczej

Wydział Lekarski

Anna
Stysiał
Wiceprzewodnicząca ds.
Socjalnych

Wydział Nauk o Zdrowiu