Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2016/2017
załącznik nr 1 – podział dotacji
załącznik nr 2 – OKS – zasady działania
załącznik nr 3 – obliczanie dochodu – wzory
załącznik nr 3 wzory 1-4
załącznik nr 4, wzór 1 – wniosek – stypendium socjalne
załącznik nr 4, wzór 2 – wniosek – stypendium specjalne
załącznik nr 4, wzór 3 – wniosek – stypendium rektora
załącznik nr 4, wzór 4 – wniosek – przyznanie zapomogi
załącznik nr 4, wzór 5 – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
załącznik nr 4, wzór 6 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
załącznik nr 5, wzór 1 – decyzja – stypendium socjalne
załącznik nr 5, wzór 2 – decyzja – stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
załącznik nr 5, wzór 3 – decyzja – stypendium specjalne
załącznik nr 5, wzór 4 – decyzja – stypendium rektora
załącznik nr 5, wzór 5 – decyzja – zapomoga
załącznik nr 5, wzór 6 – decyzja – ponowne rozpatrzenie
załącznik nr 5, wzór 7 – decyzja o uchyleniu
załącznik nr 6 – lista rankingowa
załącznik nr 7 – wniosek o przywrócenie terminu
załącznik nr 8 – odwołanie od decyzji KS
załącznik nr 9 – wniosek o ponowne rozpatrzenie
załącznik nr 10 – oświadczenie
załącznik nr 11 – upoważnienie