TAKING TOO LONG?
CLICK/TAP HERE TO CLOSE LOADING SCREEN.

Studencka Komisja Wyborcza jest organem Samorządu Studentów odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzanie wyborów wśród społeczności studenckiej. Sprawuje pieczę nad studenckimi mandatami do rad wydziałów, senatu i rad wydziałowych Samorządu Studentów. W tym dziale znajdziecie wszystkie oficjalne ogłoszenia SKW, jak również regulamin, na którym opiera się praca komisji.