Studencka Komisja Wyborcza jest organem Samorządu Studentów odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzanie wyborów wśród społeczności studenckiej. Sprawuje pieczę nad studenckimi mandatami do rad wydziałów, senatu i rad wydziałowych Samorządu Studentów. W tym dziale znajdziecie wszystkie oficjalne ogłoszenia SKW, jak również regulamin, na którym opiera się praca komisji.

Skład osobowy

Agata
Dyrcz
Przewodnicząca Studenckiej
Komisji Wyborczej

Wydział Lekarski

Zofia
Dal Canton


Wydział Lekarski