Spis podręczników
dla I roku lekarskiego

 • Niezbędne

  • Kompendium pod redakcją prof. Gworysa
  •"Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej" pod redakcją prof. Kątnik-Prastowskiej
  • Podręcznik do histologii pod redakcją prof. Zabla
 • Opcjonalnie (zależne od prowadzącego, bądź waszej decyzji):

  • Zeszyt ćwiczeń do histologii pod redakcją prof. Zabla
  • Genomy Browna
  • Zarys parazytologii lekarskiej pod redakcją prof. Kadłubowskiego
  • Genetyka medyczna pod redakcją prof. Drewy
  • English for medical students and doctors, Ewa Donesch-Jeżo
  • Embriologia i wady wrodzone (prof. Bartel i prof. Zabel)
  • Embriologia (prof. Bartel)

Krótki opis wybranych przedmiotów

 • ANATOMIA

  Zdecydowanie najważniejszy przedmiot na pierwszym roku. Przedmiot wymagający systematycznej pracy, zakończony jednym z najtrudniejszych egzaminów na studiach. Zajęcia odbywają się w prosektorium, ilość pokazywanych preparatów, sposób pracy oraz sposób egzekwowania wiedzy zależy w dużej mierze od prowadzącego zajęcia. Na pierwszych zajęciach, typowo organizacyjnych, dowiecie się dokładnie, co będzie od was wymagane.

  Koordynator przedmiotu: prof. nadzw. dr hab. Bohdan Gworys
  Strona katedry:
  http://www.anpraw.umed.wroc.pl/
  Potrzebne przedmioty:
  • biały fartuch
  • jednorazowe rękawiczki
  • atlas anatomiczny
  • kompendium pod redakcją prof. Gworysa
 • HISTOLOGIA

  Każde zajęcia składają się z dwóch części - w trakcie pierwszej z nich asystent omawia zagadnienie teoretyczne obowiązujące Was do danych ćwiczeń, a następnie odbywa się sprawdzenie wiedzy i przygotowania na zajęcia. Forma sprawdzania wiedzy zależy od prowadzącego - mogą to być kartkówki, odpytywanie ustne, etc. W późniejszej części zajęć będziecie oglądali pod mikroskopem preparaty, a następnie próbowali je narysować w ćwiczeniach (na tym polega zaliczenie ćwiczenia danego dnia). W tym celu przydadzą się wspomniane wyżej kredki lub też zwyczajny ołówek.
  Kordynator przedmiotu: prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
  Strona katedry:
  http://www.histoemb.am.wroc.pl/
  Potrzebne przedmioty:
  • zestaw kredek i ołówków
  • Podręcznik pod redakcją prof. Zabla
  • Zeszyt ćwiczeń pod redakcją prof. Zabla (nie zawsze jest wymagany, aczkolwiek jest bardzo pomocny podczas rysowania preparatów)
  • Gdy nie zdecydujecie się na używanie ćwiczeń, czysty zeszyt
 • BIOLOGIA

  Przedmiot podzielony jest na 2 bloki: genetykę oraz parazytologię. Na zajęcia z parazytologii potrzebny będzie protokół do ćwiczeń (dostępny na stronie katedry). Zajęcia z genetyki zależą w dużej mierze od prowadzącego (najczęściej trzeba przygotować prezentację na określony temat.)
  Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Andrzej Hendrich
  Strona katedry:
  http://www.lekarski.umed.wroc.pl/biologia-parazytologia
  Potrzebne przedmioty:
  • Zakres materiału na genetykę zależny jest od prowadzącego, czasem jest to "Genetyka medyczna" pod redakcją Drewy, czasem "Genomy Browna".
  • Na parazytologii zwykle obwiązuje "Zarys parazytologii lekarskiej" Kadłubowskiego.
 • CHEMIA

  Zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza część to coś podobnego do seminarium, ma miejsce dyskusja na temat materiału obowiązującego na danych ćwiczeniach, a w czasie drugiej odbywają się typowe ćwiczenia laboratoryjne (przelewanie, mieszanie i ogrzewanie probówek, liczenie proporcji, etc.). W zależności od asystenta mogą pojawiać się kartkówki, czy też odpytywanie w czasie zajęć.
  Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Maria Iwona Kątnik-Prastowska
  Strona katedry:
  http://www.lekarski.umed.wroc.pl/immunochemia
  Potrzebne przedmioty:
  • biały fartuch
  •"Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej" pod redakcją prof. Kątnik-Prastowskiej
  • protokół do ćwiczeń (dostępny na stronie katedry)
  • kalkulator
  • linijka
 • EMBRIOLOGIA

  Zajęcia odbywają się w formie seminariów prowadzonych przez różnych prowadzących. Forma zaliczenia ćwiczeń jest zależna od prowadzącego. Warto przed zajęciami poznać opinie starszych roczników o prowadzącym.
  Kordynator przedmiotu: prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
  Strona katedry:
  http://www.histoemb.am.wroc.pl/
  Potrzebne przedmioty:
  • Embriologia pod redakcją prof. Zabla i prof. Bartla