Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów uczelni medycznych i młodych lekarzy (pod warunkiem przystąpienia w trakcie trwania studiów). Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations).
IFMSA jest największą na świecie organizacją studencką. W ramach IFMSA działa ponad 1 000 000 młodych ludzi na świecie.

Przynależność do organizacji jest dobrowolna – każdy student Uczelni Medycznej i młody lekarz (pod warunkiem przystąpienia w trakcie trwania studiów) może stać się jej członkiem po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Stowarzyszenie posiada swoje oddziały na wszystkich Wyższych Uczelniach Medycznych w Polsce.

Działalność w organizacji opiera się na pracy wolontariuszy w ramach sześciu Programów Stałych:

Program Stały ds. Praktyk Wakacyjnych (SCOPE) Celem tego programu jest umożliwienie studentom medycyny wyjazdu na praktyki kliniczne do 60 państw członkowskich. IFMSA Co roku na takie praktyki wyjeżdża blisko 400 studentów z całej Polski.

Program Stały ds. Wymiany Naukowej (SCORE) Program międzynarodowej wymiany naukowej daje studentom kierunków medycznych okazję uczestnictwa w projektach naukowych prowadzonych w najlepszych ośrodkach badawczych na całym świecie.

Program Stały ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH) Program zajmuje się ogólnie pojętą profilaktyką. Poprzez liczne konferencje, panele dyskusyjne, inicjatywy prozdrowotne, warsztaty, dyskusje ze specjalistami, akcje ulotkowe i plakatowe podejmowane są działania, by zainteresować społeczeństwo niezwykle istotnym tematem zdrowia publicznego oraz poszerzyć jego wiedzę z tego zakresu. Organizują akcje profilaktyczne takie jak Zdrowie pod Kontrolą czy odwiedzają dzieci w szpitalach (Miś pod szpitalną choinkę).

Program Stały ds. Edukacji Medycznej (SCOME) W ramach tego programu organizowane są konferencje, warsztaty, interesujące szkolenia i kursy, dzięki którym uczestnicy zdobywają nowe umiejętności przydatne w praktyce lekarskiej.

Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (SCORA) Głównym obszarem zainteresowania SCORA są choroby przenoszone drogą płciową oraz tematyka związana z zakażeniami HIV i HCV, nowotwory narządu rodnego i sutka, antykoncepcja, prawa kobiet i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP) Program zawiera w sobie zarówno chęć niesienia pomocy potrzebującym, jak i obronę praw człowieka głównie w miejscach, gdzie są one notorycznie łamane.

IFMSA-Poland tworzona jest przez setki młodych ludzi chcących dzielić się swoją wiedzą i energią. To właśnie członkowie Naszego Stowarzyszenia mają okazję rozwijać się nie tylko czytając podręczniki akademickie, ale podróżując, spotykając ludzi z całego świata, odbywając praktyki studenckie w egzotycznych krajach oraz uczestnicząc w międzynarodowych projektach. Nie bez przyczyny IFMSA Poland nazywane jest “Stowarzyszeniem Ludzi z Pasją”…