Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP to reprezentaci 11 publicznych uczelni medycznych w Polsce, zajmująca się wszystkimi sprawami związanymi z kształceniem na kierunkach medycznych. Podczas zjazdów Komisji, odbywających się 4 razy do roku, debatuje się o aktualnych problemach, jednak KWSM działa cały rok jako platforma wymiany dobrych praktyk i informacji między samorządami studenckimi.