Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Wrocław zrzesza studentów farmacji Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Jest częścią Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji- niezależnej, samorządnej i apolitycznej organizacji non- profit, którego celem jest edukacja społeczeństwa w kwestii zdrowia, podniesienie rangi zawodu farmaceuty oraz rozwój studentów.