Studenckie Towarzystwo Naukowe jest organizacją zrzeszającą wszystkich członków studenckich kół naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Naszym zadaniem jest wspieranie rozwoju naukowego studentów przez organizację wyjazdów, szkoleń, projektów badawczych a także corocznych kongresów i konferencji.

Studenckie Towarzystwa Naukowe ukonstytuowały się przy Uniwersytetach Medycznych i stanowią przykład profesjonalnie zarządzanych organizacji studenckich, które mają swój silny wkład w rozwój polskiej nauki poprzez działalność kół naukowych wspierających pracę naukową zakładów i jednostek badawczych związanych z medycyną. Jest to unikalna struktura pośród polskich uczelni wyższych.
Każdego roku STN organizuje konferencję naukową, na której przedstawiciele kół naukowych z całej Europy przedstawiają owoce swojej pracy naukowej. Te wielkie święta nauki mają wieloletnią tradycję i zawsze przyciągają setki studentów, lekarzy i przedstawicieli uniwersyteckiej kadry naukowej. Konferencja STN jest punktem kulminacyjnym roku akademickiego dla studentów związanych
z ruchem.

Ponadto, STN dysponując środkami materialnymi, stara się wspierać studentów w ich indywidualnej działalności naukowej, poprzez dofinansowanie udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. STN zachęca również do aktywności grupowej, fundując mini-granty naukowe dla kół naukowych i finansując akcje prozdrowotne i obozy naukowe.