Samorząd Studentów informuje, że w tym semestrze przeprowadzony zostanie program pilotażowy elektronicznej oceny nauczyciela akademickiego SONA na Wydziale Lekarskim. Każdy ze studentów ma możliwość założenia swojej skrzynki pocztowej z domeną @student.umed.wroc.pl, na którą zostanie wysłana ankieta. Instrukcja zakładania konta w załączniku. Uwaga! Login studenta to imię.nazwisko@student.umed.wroc.pl
Założenie skrzynki pocztowej z domeną @student.umed.wroc.pl umożliwi studentom, w pełni anonimowe wypełnienie elektronicznej ankiety o dowolnym czasie i w dowolnym miejscu a administracji uczelni, przetestowanie systemu pod względem funkcjonalności i ułatwienia dotychczasowej formy wypełniania ankiety SONA w wersji papierowej.
W najbliższym czasie, przewidziane jest również uruchomienie Wirtualnego Dziekanatu
i wówczas posiadanie wyżej wspominanego konta pocztowego będzie warunkiem niezbędnym do korzystanie z tej platformy.